Skip to main content

Mo‘olelo

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 1
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 1. Ka Nupepa Kuokoa, 16 December 1865.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 2
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 2. Ka Nupepa Kuokoa, 23 December 1865.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 3
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 3. Ka Nupepa Kuokoa, 30 December 1865.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 4
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 4. Ka Nupepa Kuokoa, 06 January 1866.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 5
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 5. Ka Nupepa Kuokoa, 13 January 1866.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 6
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 6. Ka Nupepa Kuokoa, 20 January 1866.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 7
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 7. Ka Nupepa Kuokoa, 27 January 1866.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 8
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 8. Ka Nupepa Kuokoa, 03 February 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 9
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 9. Ka Nupepa Kuokoa, 10 February 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 10
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 10. Ka Nupepa Kuokoa, 17 February 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 11
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 11. Ka Nupepa Kuokoa, 24 February 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 12
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 12. Ka Nupepa Kuokoa, 03 March 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 13
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 13. Ka Nupepa Kuokoa, 10 March 1866.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Kuikui a Pahoe Ulua
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 16 May 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Puhi
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 20 June 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Lamalama
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 27 June 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Moi me ka Upena
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 04 July 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ke Mele a me ke Kaona o ia Mele i Haku ‘Ia: Noho nō i Puna ka Nani me ka Maika‘i
An analysis of “Noho nō i Puna ka Nani me ka Maikaʻi,” by Kīlau Pali. Ka Nupepa Kuokoa. 19 October 1922.

Ke Mele a me ke Kaona o ia Mele i Haku ‘Ia: Aloha ka Uka i ke Onaona
An analysis of "Aloha ka uka i ke onaona," by Kīlau Pali. Ka Nupepa Kuokoa. 09 November 1922.

He Kā‘e‘a‘e‘a Pulu ‘Ole o ka He‘e Nalu
ʻŌlelo Noʻeau #649. An expert on the surfboard who does not get wet. Praise of an outstanding surfer.

He Mo‘olelo no Kalakupua
ʻŌlelo Noʻeau #405. Rain always follows the forest. The rains are attracted to forest trees.

Ka Hopena o ka Moloā
ʻŌlelo Noʻeau #1247. The water gourd gurgles when not filled full. A person not very well informed talks more than one who is.

Ka Wahahe‘e
‘Ōlelo No‘eau #969. Yours is the mouth of an octopus. You are a liar. A play on waha and he‘e in wahahe‘e (to falsify).

Ka Wahine Moloā
ʻŌlelo Noʻeau #649. A lazy beauty is fit for the dung hill. Said of a beautiful person who is worth nothing.

Ke Kāne Ho‘okano
ʻŌlelo Noʻeau #298. Try uprooting the koai‘e tree of Makawao! I defy you to tackle a lad of Makawao!

Keikei Kūlana Hale Wili, ‘A‘ohe Mea Hana o Loko
ʻŌlelo Noʻeau #1702. A fine-looking mill, but no machinery inside. Good-looking but unintelligent.

Mai Pō i ka Lā
ʻŌlelo Noʻeau #649. Whichever current the feet go in. Hawaiians did not like to be asked where they were going...