Skip to main content

MO‘OLELO

No Ka ‘Ōlelo Makuahine: Ka Mana‘o Aloha
Ka Hoku o Hawaii publishes this editorial in January of 1939 in an attempt to gain more support from its readership and keep itself alive as the last Hawaiian language newspaper in operation.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 1
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 1. Ka Nupepa Kuokoa, 16 December 1865.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 2
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 2. Ka Nupepa Kuokoa, 23 December 1865.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 3
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 3. Ka Nupepa Kuokoa, 30 December 1865.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 4
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 4. Ka Nupepa Kuokoa, 06 January 1866.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 5
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 5. Ka Nupepa Kuokoa, 13 January 1866.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 6
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 6. Ka Nupepa Kuokoa, 20 January 1866.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 7
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 7. Ka Nupepa Kuokoa, 27 January 1866.

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 8
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 8. Ka Nupepa Kuokoa, 03 February 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 9
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 9. Ka Nupepa Kuokoa, 10 February 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 10
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 10. Ka Nupepa Kuokoa, 17 February 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 11
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 11. Ka Nupepa Kuokoa, 24 February 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 12
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 12. Ka Nupepa Kuokoa, 03 March 1866.

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 13
A Story about Pīkoiakaʻalalā, the Child Skilled in Archery, by S. M. Kaui. Issue 13. Ka Nupepa Kuokoa, 10 March 1866.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Kuikui a Pahoe Ulua
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 16 May 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Puhi
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 20 June 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Lamalama
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 27 June 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Moi me ka Upena
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 04 July 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ke Mele a me ke Kaona o ia Mele i Haku ‘Ia: Noho nō i Puna ka Nani me ka Maika‘i
An analysis of “Noho nō i Puna ka Nani me ka Maikaʻi,” by Kīlau Pali. Ka Nupepa Kuokoa. 9 October 1922.

Ke Mele a me ke Kaona o ia Mele i Haku ‘Ia: Aloha ka Uka i ke Onaona
An analysis of "Aloha ka uka i ke onaona," by Kīlau Pali. Ka Nupepa Kuokoa. 09 November 1922.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 1
Enjoy the first chapter of S. N. Pualewa’s moʻolelo of Eleio, the fleet-footed messenger of Maui’s high chief Kākaʻalaneo, published in Ka Nupepa Kuokoa on September 5, 1863.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 2
The Story of Eleio, by S. N. Pualewa. Chapter 2. Ka Nupepa Kuokoa, 12 September 1863.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 3
The Story of Eleio, by S. N. Pualewa. Chapter 3. Ka Nupepa Kuokoa, 19 September 1863.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 4
The Story of Eleio, by S. N. Pualewa. Chapter 4. Ka Nupepa Kuokoa, 26 September 1863.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 5
The Story of Eleio, by S. N. Pualewa. Chapter 1. Ka Nupepa Kuokoa, 3 October 1863.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 6
The Story of Eleio, by S. N. Pualewa. Chapter 6. Ka Nupepa Kuokoa, 10 October 1863.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 7
The Story of Eleio, by S. N. Pualewa. Chapter 7. Ka Nupepa Kuokoa, 17 October 1863.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 8
The Story of Eleio, by S. N. Pualewa. Chapter 8. Ka Nupepa Kuokoa, 24 October 1863.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 9
The Story of Eleio, by S. N. Pualewa. Chapter 9. Ka Nupepa Kuokoa, 31 October 1863.

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 10
The Story of Eleio, by S. N. Pualewa. Chapter 10. Ka Nupepa Kuokoa, 7 November 1863.

He Kā‘e‘a‘e‘a Pulu ‘Ole o ka He‘e Nalu
ʻŌlelo Noʻeau #649. An expert on the surfboard who does not get wet. Praise of an outstanding surfer.

He Mo‘olelo no Kalakupua
ʻŌlelo Noʻeau #405. Rain always follows the forest. The rains are attracted to forest trees.

Ka Hopena o ka Moloā
ʻŌlelo Noʻeau #1247. The water gourd gurgles when not filled full. A person not very well informed talks more than one who is.

Ka Ho‘iho‘i Lole Wāwae ‘Ana
ʻŌlelo Noʻeau #1033. Ho‘i i Waolani i kāhi o ka ‘e‘epa. Go to Waolani where the supernatural beings dwell.

Keikei Kūlana Hale Wili, ‘A‘ohe Mea Hana o Loko
ʻŌlelo Noʻeau #1702. A fine-looking mill, but no machinery inside. Good-looking but unintelligent.

Ke Keiki Kāne Moloā
ʻŌlelo Noʻeau #121. A nui mai ke kai o Waialua, moe pupu‘u ‘o Kalena i Hale‘au‘au. When the sea is rough at Waialua, Kalena curls up to sleep in Haleʻauʻau.

Ke Kāne Ho‘okano
ʻŌlelo Noʻeau #298. Try uprooting the koai‘e tree of Makawao! I defy you to tackle a lad of Makawao!

Kona Aloha
ʻŌlelo Noʻeau #2931. Welawela ke kai o ka moa. Hot is the broth of the chicken.

Mai Pō i ka Lā
ʻŌlelo Noʻeau #649. Whichever current the feet go in. Hawaiians did not like to be asked where they were going...

The Mirage
Kahau unlatched his case in our Waimea B&B. He had spent fifteen hundred round ones on the Mirage, but it was worth way more.

Ka Mo‘olelo no Kaliko
ʻŌlelo Noʻeau #649. I kani ko ‘aka i ka le‘ale‘a; i pu‘u ko nuku i ka huhū; i le‘a ka nohona i ka mā‘ona. One laughs when joyous; sulks when angry; (is) at peace with all when the stomach is satisfied with food.

Ka Pōpoki Māka‘ika‘i
ʻŌlelo Noʻeau #230. ‘A‘ole nō i ‘ike ke kanaka i nā nani o kona wahi i hānau ‘ia ai. A person doesn’t see all the beauties of his birthplace.

Ka Wahahe‘e
‘Ōlelo No‘eau #969. Yours is the mouth of an octopus. You are a liar.

Ka Wahine Moloā
ʻŌlelo Noʻeau #649. A lazy beauty is fit for the dung hill. Said of a beautiful person who is worth nothing.

Ka ‘Umeke
ʻŌlelo Noʻeau #2615. Pau ‘ole nō ka ‘umeke i ke kahi, pau ‘ole nōka lemu i ka hāleu. When one does not clean the sides of the poi bowl properly, he is not likely to wipe the backside clean after excreting.

Mo‘olelo Ali‘i
Eia he wahi haʻawina pili aliʻi i noi ʻia ma kahi papa ʻōlelo Hawaiʻi o ke kulanui o Hawaiʻi i Mānoa. Haku a hōʻiliʻili ʻia kēia mau moʻolelo pōkole i ka hopena o ke kau mua o ke aʻo ʻana o kēia mau haumāna i ka ʻōlelo makuahine.