Skip to main content

Ke Mele a me ke Kaona o ia Mele i Haku ‘Ia: Aloha ka Uka i ke Onaona

Kilau Pali
November 1922

This story appears in the November 9, 1922 edition of the Hawaiian language newspaper Kuokoa and explains the circumstances behind the composition of “Aloha ka uka i ke onaona / I ke kāhuli ‘alohi a ka lau o ke kukui,” the mele ho‘āeae with which the mo‘olelo opens.

To summarize this story: a Honolulu couple marries and has a daughter—Helena Kalanilehua—who grows into an intelligent, beautiful young woman. Helena’s father dies, and her mother finds a new partner—Hōlanikū—who secretly forces himself on Helena. Helena, in the meantime, is being courted by Ioane Kaahai, a young man whose impressive wit and appearance complement Helena’s own highly desirable ʻano. Hōlanikū notices their flirtatious behavior, becomes jealous, and disguises his lili as fatherly concern for his step-daughter’s virtue. When he is called away to Hawaiʻi Island to tend to the affairs of his ailing older brother, Hōlanikū admonishes his wife and mother to keep careful watch over their young beauty. Helena and Ioane, however, immediately conspire to consummate their relationship. He climbs into her window, they spend the night together, and their apparent success at clandestine love results in their "heepuewai i na manawa a pau a hiki i ka hoi ana mai o ka makua kane pauaka" (repeated trysting until the return of the deviant father).

When Hōlanikū returns to Honolulu, he learns of Helena’s affair from his mother who has, until now, said nothing about what she’s seen through Helena’s open window. Hōlanikū then blames his wife for Helena’s immorality, disclaims all responsibility for his stepdaughter’s "hewa," and brazenly attempts to renew his secret relationship with the girl. When Helena rejects him, he goes to a poet and commissions a mele hoʻāeae that, he hopes, will soothe his anguish and win her affection.

The haku mele responds with "Aloha ka uka i ke onaona." Its effect, however, is anything but sanguine. It brings anguish to the girl’s mother, and it brings "death" of some kind to the young lovers: "ʻO ka hopena i ike ia, ua make akula keia kaikamahine me ka ipo ana i koho ai, ma mua o ka puka ana ae a laha keia mele." "This result is known: the girl and the sweetheart she chose die [make here can mean a literal death, a death of embarrassment, or death of affection] because of the release and dissemination of this mele." Our story-teller Kīlau Pali says nothing of the mele’s effect on Hōlanikū; the tale ends, instead, with the observation that the language of double entendre (ʻōlelo ʻano lua) used in the courtship of Helena and Ioane is that of the Hawaiian people of 50 years past (the 1870s), language that has vanished today (the 1920s) in the same manner as has the "hula kake."

Although this story is not as satisfying in content or resolution as is Kīlau Pali’s previously published "Ke Mele a me ke Kaona o ia Mele i Haku ʻIa" (Kuokoa, October 9, 1922; Kaleinamanu: E Kū i ka Hoe Uli, v.3, Summer 2004), it is still of considerable interest to students of "ʻōlelo ʻano lua" and the hoʻāeae: the story frequently employs language of the highest and most poetic sort; it gives the hoʻāeae chant-form a specific social and historical context; it offers a glimpse into the manner in which the skills of a 19th century master chanter were engaged; and it encourages a redefinition of the hoʻāeae as a distinct genre of poetry—and not simply as a set of vocal qualities with which an oli is delivered.

We have, to the best of our ability, provided orthographic editing for the Kuokoa’s original text. In some cases, we have left this text unaltered in deference to what might be termed the "meaningful ambiguity" of certain unmarked words and phrases. We’ve left other passages unaltered in recognition of our inability to properly understand them. The reader is encouraged to form his own conclusions by viewing the original at Ulukau: The Hawaiian Electronic Library. Readers unfamiliar with the sound of hoʻāeae are directed to Kalani Akana’s rendition of "Mele Hoʻoipoipo" on the CD Nā Kumu Hula, Songs From the Source v.1, SCHH CD-7100.


Ka manaʻo nenehiwa o ka mea haku mele e hōʻike ana nā ʻōlelo i ka mea i hana ʻia he mele hoʻāeae, hoʻouēuē.

Aloha ka uka i ke onaona,

I ke kāhuli ʻalohi a ka lau o ke kuikui,

Ua kuhi nō au eia i ka poli kuʻu lei rose

Eia kā ua lilo i ka manu inu wai pua,

He manu pūnua ia na ka lā i hānau,

Na ka ua nō i hānai a nui i ka nahele,

Ua kino a manu he keiki na ka hau,

Ua noho a pumehana i ka poli o ka makani,

I lohe mai au i ka ʻalae kani leo leʻa i ka wai,

Eia o ʻEwa lā ua haunaele i ka Moaʻe,

Ua ʻohi wale ʻia ka iʻa hāmau leo o ka ʻāina,

Inaina loko manawa ʻino i ka Waikōloa,

Ke hehikū ʻia maila ke kai laʻi o Kuhia,

Kuhikuhi ke kai ma Puʻuloa ke ala

Loaʻa koke aku nō i ke kula i Kānehili,

E waiho ana i ke kaha o Kaupeʻa,

Ua nonoke a luhi moe i ka ʻohai,

I ʻikea i ke kukui ahi a ka nāulu i ke kula,

I uua ma ka puka makani a ka Maluakele,

Waiho wale maila ke kino o ka manu o Kaiona,

Nānā aku ʻahu kupanaha iā Puʻukapolei,

I ka waiho nō a ke kula ke kū nō a ka Maʻomaʻo,

ʻO ka luna i Puʻukuʻua kaʻu e aloha nei.

Ka mea nāna e wehe ke kīkīpani a kuʻu makemake

A he wahi aloha, no lala i ka poli he hau he kapa.

ʻO kēia mau lālani mele ma luna aʻe, e hōʻike mai ana nō ia mau lālani mele, i ka noʻeau kūliʻu a me ka loea o ka mea nāna i haku, a na ka moʻolelo i hana ʻia e nā mea kino ʻehā (4), na ia mau mea e hōʻoiaʻiʻo mai, i nā hua ʻōlelo o ke mele, a ʻo ke kumu hoʻi o ke mele i haku ʻia, i kapa ʻia he kaona no ia mele. Penei ka moʻolelo i puka ai kēia mele:

Eia i ka huikau o ke kaona nei, e noho ana kekahi mau mea, he kāne, a me kāna wahine ma kahi e ō nei ka inoa o Kahehuna, ka heana i hana ʻia, e pili kokoke ana i ke alanui ʻEma; iā lāua e noho ana, ua hāpai a hānau ka wahine i kā lāua keiki he kaikamahine. Hānai ihola nā mākua, a ua nui nō hoʻi ke kaikamahine, ʻo ka ai aku nō hoʻi koe i kāna loaʻa, make ihola ka lūauʻi makua kāne.

Noho kōkoʻolua ihola ka māmā me ka lei a lāua. ʻO ka hana a ka māmā he holoi lole no nā haku haole.

Ua makahiki paha ia noho koʻolua ʻole ʻana o ka māmā, loaʻa ihola kona kōkoʻolua hou, no Hawaiʻi ʻo Kona, kēia kāpena boy o ke Kāhulihuli, a huikau aʻela nā peʻa heke.

Iā lāua i noho aʻe ai he kāne a he wahine, ua lilo nō kēia kaikamahine i mea punahele i kēia pāpā hou.

He lūauʻi makuahine ko kēia kāne hou, a i ka loaʻa ʻana o ka hūnōna, ua hoʻi maila ka makuahine a noho me nā keiki.

E like me ke ʻano mau o kūpuna, he pūlama i nā moʻopuna, pēlā nō kēia kupunawahine, ua lilo kēia kaikamahine i mea nui iā ia, ʻaʻole ona nānā he pāpā ʻokoʻa ko kēia kaikamahine, akā ua kau aku nō kona manaʻo makeʻe moʻopuna, e like hoʻi me ka lilo ʻana o kāna māmā i kaikamahine nāna.

Iā lākou nei e noho nei, ke hele aʻe nei ke kino o ua kaikamahine nei i ka nui, a ke piʻi pū aʻela nō ka uʻi o nā lā ʻōpio, ʻoiai naʻe, ua aneane e ʻekolu makahiki ka noho ʻana o nā mākua i kēia manawa.

ʻO ka inoa o kēia kaikamahine ʻo Helena Kalanilehua, a mamuli o ka uʻi o kēia kaikamahine, ua hoʻopiʻi ʻia ke kuko i loko o (ʻAiwohikupua), makua kāne kōlea no ke kaikamahine a kāna wahine me ke kāne mua, a lāua nō hoʻi i hānai ihola a nui.

Mamuli o ka nui o kēlā kuko, ua hoʻokō ihola kēia makua kāne kōlea i kona manaʻo, puʻuwai ʻole, a moku aʻela ka piko waiwai ʻole o kēia kaikamahine, ʻo ia paha ka mea i ʻōlelo ai kahiko he hānai puaʻa, ma loko ka ʻuku. ʻAʻole naʻe i ʻike ka makuahine i kēia mau hana poupou noho niʻo a kāna kāne, a pēlā pū hoʻi me kahi māmā o kēia lawakua pohu.

I kekahi ahiahi, e kū ana ua kaikamahine nei ma ka puka pā, nānā i uka, ʻike akula ʻo ia i kēia keiki hapa haole e iho mai ana ma uka mai o ke alanui ʻEma, he pālule ʻāhiahia kona o luna, a he lole wāwae ʻeleʻele, me ka hainakā silika ʻōmaʻomaʻo lau, e lei ana i ka ʻāʻī.

I ke kokoke ʻana mai o kēlā keiki, ma kahi a Helena e kū nei, ua ʻōlelo hoʻopāʻani maila ʻo ia iā Helena: "E ka Uʻi o ke ano ahiahi, e naue paha kāua ma kai o ka Nekina e ʻike i ka huikau o ke kaona!"

"ʻAʻole au e pono ke hele pū me ʻoe, ma hope auaneʻi pakalaki kau huakaʻi hele iaʻu," wahi a Helena.

Mamuli o ka pane hoʻomāhie a kēia uʻi, ua kū ihola ua keiki nei ma waho mai o ka pā, me ka hilinaʻi ʻana mai a ʻōlelo maila: "Inā hoʻi hā pēlā, he hoʻi no ka lāʻau lapaʻau, he aha auaneʻi hoʻi ka waiwai o ka hele ʻana, ua loaʻa ihola nō ke oʻioʻina ʻo ʻoe!"

"ʻAʻole pēlā, ʻanoʻai paha hoʻi, he laki kou, ʻo koʻu kū ma ʻaneʻi kuʻia kāu huakaʻi."

No laila hoʻopau loa aʻela kēia keiki i kona manaʻo hele, a kū ihola ma laila me ka ʻōlelo ʻana mai, "ʻAnoʻai ʻo ka laki ihola nō ia, ua loaʻa ka hoa pāpāleo, e hāʻupuʻupu ai o ka noʻonoʻo."

Ua ʻike mua kēia keiki iā Helena, ʻaʻole naʻe i pāpāleo, hoʻohua hoʻi kēia hele ʻana, a ʻike i ke kū o Helena, a i kumu e pili ai o neia manu hulu nani, kāpae ka hilahila.

Iā lāua nei e hoʻohanini ana i nā ʻōlelo i ke kula o Māʻili, i nā mana pani a Lualualei, a e manaʻo ana e inu i ka wai o ka niu haohao o Pōkaʻī ʻike akula ʻo Helena i ka makua kāne e hoʻi mai ana.

ʻAʻole naʻe ia he mea na ke keiki e makaʻu ai, ʻoiai aia ka hoʻowahawaha i loko ona no kēia ʻeleao ʻai paka o Puʻunui.

Ua ʻike mau kēia makua kāne i kēia keiki i ka hele ma ia alanui i nā lā āpau, a ua hāʻupu mua nō paha ʻo ia e hiki mai ana i ka manawa e haunaele ai ʻo ʻEwa i ka Moaʻe, no laila e ʻōlelo mau ana ʻo ia i kahi māmā ona, e mālama pono i ka moʻopuna.

Iā ia i kokoke mai ai, ʻike maila ʻo ia i ua keiki nei e kū ana ma waho o ka pā, a ʻo Helena hoʻi ma loko mai, no laila piʻi aʻela ka inaina i loko ona me ka lili pū.

Kāhea maila ʻo ia, "Helena, hoʻi ʻoe i loko, kaikamahine lapuwale!"

I ka lohe ʻana ʻo Helena i nā ʻōlelo a ka makua kāne, e kokoke mai nei, e hiki i ka puka pā, ʻo kona wā nō ia i huli mai ai i kona hoa haʻihaʻi ʻōlelo o ke ahiahi, me ka hoʻopā ʻana aʻe i ka welelau lima i kona lehelehe a ani maila i mua o kona hoa, āna e koho lā i loko ona, ʻo kāna ipo ia, me ka hoʻopuka ʻana mai i kēia mau ʻōlelo:

Aia i Kūwili ʻo Kanāueue,

E nāue kāua i ka ʻai hoʻopau,

Holu e ka lau niu, ʻo koʻu hoa ia,

Hō aʻe kāua i ka pā kīʻaha,

Ei aʻe ka ilina i uka o Kahauiki,

ʻO ka iki ʻulu ia nāna e maika,

Kū ai ka hālelo o kona kahu,

He inoa kēia nou e Keonaona.

I ka hala ʻana aku ʻo Ioane Kaahai, no kai o ke kaona, ke holokē wale lā nō ʻo ia i uka i kai, i ka huikau o Halekālewa, i ka hīʻō a nā holokahiki i Kepohoni, e ʻike i ka Hipopatamu, kēlā pipi moe wai o ka Muliwai Nile, a e kali ana hoʻi ʻo ia o ka hiki mai o ke ano ahiahi, kona hoa lawaiʻa holoholo e hoʻi aku ai no ke koʻa lawaiʻa hāuliuli o Amikiaola, i ke alo o Puneʻe, neʻeneʻe mai ʻoe i ʻaneʻi, a kokoke i koʻu alo.

I ka uhi ʻana mai o ka noe a waka (pōʻeleʻele), a nalowale kai o Keaʻau, huli maila ʻo Kaahai e hoʻi no Kahehuna, ka pahuhopu, ʻoiai hoʻi ʻo Helena e hīʻō ana i loko, i waho me ke ake nui e hui koke me Ioane.

Aia i ʻAʻala, ka luna ia mea,

I ke awa hoʻokomo o nā pailaka,

Ua laka ia manu, ua kau ia pua,

Pua nani laha ʻole o Maunaaniani,

Oni mai Kāʻelo pili me Makaliʻi,

Liʻiliʻi ʻo iala ke peku kahi ia,

Ua kuhi nō au ʻo ka hoki lele pā,

Nāna i kaha mai pau nā pali kapu,

Ua kapu ia kula ua alodio ʻia,

E ka ʻona kāpena o luna o Cometa.

I ka hōʻea ʻana mai o ka ulua nui nepunepu a Helena, a kali nei i ka makalae o ke alanui ʻEma, ua hui aʻela lāua me nā hua ʻōlelo pōkole o ka hoʻolauna hiki mua.

"Aia a hora ʻumi, hele mai ʻoe a ma ka pukaaniani ma ka ʻaoʻao ma ʻEwa o ka hale, ʻo koʻu rumi ia, komo mai ʻoe ma laila, no laila e hoʻi ʻāwīwī aku ʻoe, i ʻole e ʻike ʻia mai, a ua lohe akula ʻoe i ke kauoha, e hoʻomanaʻo mai hoʻi ʻoe ia leo."

Hopu maila kona mau lima ʻelua ma ke apo ʻana aʻe i ka ʻāʻī o kāna ipo, a ʻōmau akula i ke pine o ka honi a ka ihu he ʻokoʻa ia, ʻo ka ʻoni a lalo e ʻolu ia.

A pau kā lāua kūwili ʻana, hoʻi ʻāwīwī akula ʻo Helena i ka hale, a hoʻi akula nō hoʻi ʻo Ioane me ka hoʻomanaʻo i ke kauoha.

I ka hiki ʻana i ka manawa, ua hoʻokō akula ʻo Ioane, iā ia i hiki aku ai ma kahi i kuhikuhi ʻia mai iā ia, ʻike ʻiʻo akula ʻo ia, e kau ana ka pukaaniani i luna, aia nō hoʻi ke kamaʻāina ke kali maila me ka manaʻo i kāna malihini.

Iā lāua i huikau aʻe ai nā makau a ka lawaiʻa i Wailua,

Lou maila ʻo Kawelowai iā Waiehu,

Ua wela Kahikihaunaka i ke ahi a ka pō,

I ālai ʻia mai e Nounou,

Nalo Kaipuhaʻa ka laulā ma uka o Kapaʻa,

He ākea ma kai o Puna,

I ke kāhuli a ke kalukalu moe ipo o Kēwā,

Paku ahiahi ka nalu o Makaʻiwa.

A ʻike ʻole akula ka mea kākau i nā kahawai o Kulaʻimano, pēlā pū hoʻi me kahi tūtū i kauoha ʻia iho ai e mālama i ka ipu hulu a ke aliʻi o puehu i ka makani.

Ua mau kēia noho ʻana o lāua me ka ʻike ʻole ʻia e ka makuahine a me ke tūtū, a i kekahi ahiahi Pōʻaono, ua ʻai ihola lākou āpau, ʻōlelo akula ʻo Helena i kona māmā:

"Make hiamoe maila kā hoʻi au."

"He hoʻi nō e moe ka lāʻau lapaʻau," wahi a kona makuahine.

Hoʻi akula ʻo Helena no kēnā rumi, kī a paʻa ka puka, kakali akula o ka hiki mai o Hiku Ioane, ka ipo kuahine.

Iā Ioane Kaahai i hiki mai ai, a komo i ka poli o ke aloha, ua lilo i hana na lāua ka hoʻokahekahe ʻana i nā māpuna ʻōlelo hoʻonenehiwa o ka ipo i ka ipo, a he mea iki ka pō i ke ala ʻia.

Mamuli paha o ia ala ʻana a lāua, ua noʻonoʻo ʻole aʻe lāua i ke au o ka manawa o ka pō e neʻe nei, i nā hora o ka wanaʻao, a mamuli o ia luhi ua pauhia ihola lāua i ka hiamoe a kahikū ka lā.

I kakahiaka nui ala aʻela ka makuahine, kuke a moʻa kahi pīpī me ke kope, nīnau akula i ka makuahōnōwai, "ʻAuhea ko moʻopua ke hiamoe mai nei nō?"

Ia wā i ulu aʻe ai ka manaʻo i loko o ke tūtū me ke ʻano makaʻu i ka hūnōna, a pane akula.

"Ua hiamoe hou paha! Ala mai nei nō i kēia wanaʻao a holo aʻe nei me aʻu, ala māua me ua moʻopuna nei a ua ao loa iho nei nō, hoʻi aku nei no kona rumi, ua hiamoe hou paha, e kiʻi aʻe au e hoʻāla."

Hele akula ʻo ia a hiki i ka rumi o ka moʻopuna i wehe aku ka hana, ua paʻa aia ka puka, aia ka laka ʻia.

No laila puka akula ʻo ia i waho, me ka manaʻo hāʻupu i loko ona, he hoa ipo paha kā ka moʻopuna, i kī ai i ka puka.

Hele aʻela ʻo ia ma waho a hiki i ka pukaaniani, ʻike maila ʻo ia, ua ʻuʻu ʻia i luna, lele ʻē wale aʻela nō ka hauli i loko ona.

No laila neʻeneʻe akula ʻo ia a pili ma ke kū o ka pukaaniani, papale aʻela i ka pākū pukaaniani, e kau ana, a kiʻei akula i loko.

Me ke kāhāhā nui, ʻike akula ʻo ia i ka moʻopuna āna, e waiho mai ana ke kula o Kaiolohia i ka Laʻi-luahine, a ʻike akula ʻo ia i kēia keiki hapa Kaleponi e moe ana ma ka ʻaoʻao o kāna moʻopuna, e huli ana ke alo i luna, ʻaʻohe wahi koupu o lāua a ʻelua, a ʻike pū akula nō hoʻi ʻo ia i ke kumu maʻomaʻo e kū ana i ke kula o Nininiwai, ua pehia iho e ka makani lawelawe mālie o ʻĪloli a waiho wale ka iʻa hoʻomalu a ke Konohiki, i hoʻohiki au i kuʻu mea nani a ʻike ʻoe.

I ka ʻike ʻana o kahi tūtū i kēia mea papaʻi aʻela ʻo ia i kona wahi houpo me ka ʻōlelo ʻana iho i loko ona:

"Auē nō hoʻi ʻoe ē ka moʻopuna ē, ua pōʻino paha ʻoe, ʻaʻole paha, aʻole ua pōʻino ʻoe, ʻaʻole au e haʻi i ko makuahine a hewa mai auaneʻi kāua."

No laila hoʻi hou akula ʻo ia a komo i loko o ka hale, hoʻonakeke maila i ka puka me ke kāhea ʻana mai, "ʻEā, e ala ē Kalanilehua e moe nei ua ao, eia ka lā i luna, e ala a ʻai kākou ua awakea."

I ka lohe ʻana o nā mea hiamoe i kēia leo hoʻāla o ke tūtū ma waho, ua pūʻiwa like aʻela lāua, i nānā aʻe ka hana, ua kahikū ka lā.

Ala aʻela komo kahi lole, hākālia nō a paʻa ʻo ka lēkei akula nō ia o Hamebile ma ka pukaaniani, a hala akula.

Kiʻi akula ʻo Helena a wehe i ka puka e kū mai ana ke tūtū, puka i waho, pūlumi ka maka, hoʻi akula i ka rumi ʻaina, e noho mai ana ka makuahine e kali nīnau maila ka māmā:

"He aha ka mea o ka hiamoe loa ʻana a kahikū ka lā? ʻAʻole pēlā e pono ai ē ke keiki, ua nui ʻoe hoʻomaopopo i ka noho ʻana i mea nou e pono ai."

Ua manaʻo kēia kaikamahine ʻaʻohe mea i ʻike i kāna poʻahuna, no laila aia mau nō lāua i ka heʻepuʻewai i nā manawa āpau, a hiki i ka hoʻi ʻana mai o ka makua kāne pauʻaka.

I ka hiki ʻana ʻo Hōlanikū i Hawaiʻi, hui me ka hānau mua, ʻelua lā, hele ʻo ia i ke ala mau o nā mea āpau, a hoʻi mai ka moku no Honolulu nei, ua kau maila ʻo ia me kēlā manaʻo līʻō i loko ona, eia nō kāna manu i loko o ka hale manu.

Iā ia i hiki mai ai i ka uapo, hoʻokahi no opahuhopu o ka hale, a hui me ka ʻohana, hele ka wahine i ka hana, a noho ihola lāua nei me ka māmā.

Nīnau akula ua ʻeʻepa nei o Waolani: "Pehea ʻolua e noho nei me ko moʻopuna?"

"ʻAʻohe ʻōlelo ana no kuʻu kaikamahine akā no kuʻu moʻopuna, eia lā penei a penei, e like me nā mea i hōʻike ʻia ma mua aʻe, he kahi hoʻi ia ea, ua hoʻi maila ʻoe, a lohe ihola nāu hoʻi ia e haʻi aku i ko wahine." Eia nō ka ʻōlelo a ua ʻeʻepa nei, "ʻAʻole paha na kāua e nānā i ka hewa o kāna, nāna nō e ʻike, o ʻī ʻia mai auaneʻi kāua i ka hōʻupuʻupu wale aku nō ʻoe auaneʻi ē, mai loko aku oʻu e kuleana ai kāua, waiho nō na kona makuahine nō e ʻike i kona hewa, ua hānai ihola nō kāua a nui, ma laila ihola nō kāua pau.

I ka loaʻa ʻana he wā kūpono i ua ʻeʻepa nei, hoʻāo hou akula ʻo ia e kau, ia wā i kani mai ai ka ihu he lio Halemano, maopopo ihola iā ia ua ʻaʻe kahu hou ʻia.

Hoʻonā ihola ʻo ia i kona manaʻo kukiʻa a i wahi e kō ai o ia manaʻo, hoʻoholo ihola ʻo ia e hele i ka mea ʻike i ka haku mele, i haku ʻia ke mele ʻanoʻai paha he mea ia e hoʻi hou mai ai iā ia.

Ma lalo iho, e hōʻike ana he makua kāne ʻokoʻa nō ko kēia kaikamahine, a he hānai ʻana iho kāna a nui aʻela.

Ma kekahi mau lālani, ua kapa aku ʻo ia i kona makuahine, he manu ʻalae i kani no ka ʻalae i ka wai, ka mea nāna i haʻi mai iā ia, i ka haunaele o ʻEwa o a na ia mea i hoʻopiʻi mai i ka inaina iā ia, mamuli o ka hehikū ʻia ʻana o ia ʻoneki nui pālahalaha e nei kāpena boy.

A ʻo nā lālani hope, e hōʻike ana ia i kahi makuahine, i ka ʻike ʻana ma ka puka makani i ka waiho mai a ke one pua rose o Mahamoku, a me ke kū mai a ka ʻāhui pola hīnano o Poʻokū, a ua lilo i mea lili nui nāna ke ʻike aku i kēia keiki.

ʻO ka hopena i ʻike ʻia, ua make akula kēia kaikamahine me ka ipo āna i koho ai, ma mua o ka puka ʻana aʻe a laha kēia mele.

ʻO nā ʻōlelo i kamaʻilio ʻia ma ka puka pā, he mau ʻōlelo ʻano lua ia na kēia lāhui i kamaʻilio ʻia he 50 makahiki i hala, a ua nalowale i kēia lā, e like me ka hula kake.

KILAU PALI