Skip to main content

MO‘OLELO

Contemporary Short Stories


He Kā‘e‘a‘e‘a Pulu ‘Ole o ka He‘e Nalu
ʻŌlelo Noʻeau #649. An expert on the surfboard who does not get wet. Praise of an outstanding surfer.

He Mo‘olelo no Kalakupua
ʻŌlelo Noʻeau #405. Rain always follows the forest. The rains are attracted to forest trees.

Ka Hopena o ka Moloā
ʻŌlelo Noʻeau #1247. The water gourd gurgles when not filled full. A person not very well informed talks more than one who is.

Ka Ho‘iho‘i Lole Wāwae ‘Ana
ʻŌlelo Noʻeau #1033. Ho‘i i Waolani i kāhi o ka ‘e‘epa. Go to Waolani where the supernatural beings dwell.

Keikei Kūlana Hale Wili, ‘A‘ohe Mea Hana o Loko
ʻŌlelo Noʻeau #1702. A fine-looking mill, but no machinery inside. Good-looking but unintelligent.

Ke Keiki Kāne Moloā
ʻŌlelo Noʻeau #121. A nui mai ke kai o Waialua, moe pupu‘u ‘o Kalena i Hale‘au‘au. When the sea is rough at Waialua, Kalena curls up to sleep in Haleʻauʻau.

Ke Kāne Ho‘okano
ʻŌlelo Noʻeau #298. Try uprooting the koai‘e tree of Makawao! I defy you to tackle a lad of Makawao!

Kona Aloha
ʻŌlelo Noʻeau #2931. Welawela ke kai o ka moa. Hot is the broth of the chicken.

Mai Pō i ka Lā
ʻŌlelo Noʻeau #649. Whichever current the feet go in. Hawaiians did not like to be asked where they were going...

The Mirage
Kahau unlatched his case in our Waimea B&B. He had spent fifteen hundred round ones on the Mirage, but it was worth way more.

Ka Mo‘olelo no Kaliko
ʻŌlelo Noʻeau #649. I kani ko ‘aka i ka le‘ale‘a; i pu‘u ko nuku i ka huhū; i le‘a ka nohona i ka mā‘ona. One laughs when joyous; sulks when angry; (is) at peace with all when the stomach is satisfied with food.

Ka Pōpoki Māka‘ika‘i
ʻŌlelo Noʻeau #230. ‘A‘ole nō i ‘ike ke kanaka i nā nani o kona wahi i hānau ‘ia ai. A person doesn’t see all the beauties of his birthplace.

Ka Wahahe‘e
‘Ōlelo No‘eau #969. Yours is the mouth of an octopus. You are a liar.

Ka Wahine Moloā
ʻŌlelo Noʻeau #649. A lazy beauty is fit for the dung hill. Said of a beautiful person who is worth nothing.

Ka ‘Umeke
ʻŌlelo Noʻeau #2615. Pau ‘ole nō ka ‘umeke i ke kahi, pau ‘ole nōka lemu i ka hāleu. When one does not clean the sides of the poi bowl properly, he is not likely to wipe the backside clean after excreting.

Mo‘olelo Ali‘i
Eia he wahi haʻawina pili aliʻi i noi ʻia ma kahi papa ʻōlelo Hawaiʻi o ke kulanui o Hawaiʻi i Mānoa. Haku a hōʻiliʻili ʻia kēia mau moʻolelo pōkole i ka hopena o ke kau mua o ke aʻo ʻana o kēia mau haumāna i ka ʻōlelo makuahine.