Skip to main content

Ola ka ‘Ōlelo ‘Ōiwi o ka ‘Āina: Lolena Nicholas

Ola ka ʻŌlelo ʻŌiwi o ka ʻĀina
Kaʻiwakīloumoku Hawaiian Cultural Center

2008 Kamehameha Schools Song Contest Preshow footage
Full-length interview
Featuring: Lolena Nicholas

“ʻO ka mea koʻikoʻi...ʻo ia nō ka hoʻōla ʻana i ko kākou ʻōlelo, me ka mālama ʻana i nā loina o nā kūpuna i hala.”