Skip to main content

Ola ka ‘Ōlelo ‘Ōiwi o ka ‘Āina - Larry Kimura

Ola ka ʻŌlelo ʻŌiwi o ka ʻĀina
Kaʻiwakīloumoku Hawaiian Cultural Center

2008 Kamehameha Schools Song Contest Preshow footage
Full-length interview
Featuring: Larry Kimura


“ʻO kā kākou ʻōlelo Hawaiʻi, ʻo ia ka ʻōlelo o kēia ʻāina, mai kinohi mai, iō kikilo mai, mai ka pō mai... I ka hōʻea ʻana mai hoʻi o nā mikionali, ʻo lākou ka poʻe nāna i hoʻokumu i ka pīʻāpā Hawaiʻi. ʻŌlelo ʻia, 1826 ka paʻa ʻana mai o kēia pīʻāpā, a ʻo nā aliʻi ka poʻe mua loa i aʻo. He mea kamahaʻo loa kēia mea ma luna o ka palapala. Hiki ka ʻōlelo ke paʻa ma luna o kēia pepa. A hiki ke hoʻolaha i ka ʻike, hoʻopaʻa i ka ʻike ma o kēia hana, a lilo he mea haʻohaʻo nui ʻia.”

In this full-length interview conducted for the 2008 Kamehameha Schools Song Contest celebrating the revitalization of the Hawaiian language, Larry Kimura talks about the history of the Hawaiian language and reminds us that there is still much work to be done.