Skip to main content

Wahine Alo Ehuehu o Naihe

Kekīpukaohā‘ao Moanauli

“Aia nō i ʻō,” wahi a Pahia. ʻO ka ʻaihue, lālau wale, hao wale, pākaha wale, lawe wale, mōkio, lawe malū, kau āhua, ʻo ka hewa ia, wahi a kūpuna. ʻO Pauahi ka pānaʻi, ka wahine e hui hou ai nā moku, wahi a ka haku mele.

O Pauahi alii ka wahine e hui ai na moku
Wahine alo ehuehu o Naihe
He kai kuakea na ke kauahua
Nana e hehi i ke kapu,
Pulumi i ka laula o Akahipapa.
No Papahanaumoku ka mana ku moku o Pauahilaninui.
Ku ka niu o ke lii i Keonealii
Moe ka pao o ke lii o Kaikialea e.
Oia, ua ike-a.

 

© Kekīpukaohāʻao Moanauli, 12.30.05, Mauli, Makaliʻi.