Skip to main content

He Inoa no Kamakaleiakawainui

Kahikina de Silva

Aia paha ka pani o kēia ‘āhui ‘ōlelo i ka mo‘olelo ‘o "Makalei ka Laau Pii Ona a ka Ia o Moa-Ula-Nui-Akea i Kaulana" a Sam Keko‘owai i pa‘i ai ma ka nūpepa Kuokoa, M.H. 1922–1924. ‘O ka me‘e o ia mo‘olelo, ‘o ia kahi keiki piha ‘eu no Makawao, Maunawili, Kailua, Ko‘olaupoko, O‘ahu, nona ka inoa ‘o Kahinihini‘ula; ‘o Niula ke kupunawahine, ‘o Haumea ke akua, ‘o Mākālei ka melomelo e ‘ume ai.

Auhea wale oe Kahinihiniula
Kahi keiki eueu ao Makawao

Aia paha i ka paani kamalii
Peepee aku i ka ulu naupaka

Ike ole ia i ka puahiohio
E na hoahele o ka ahuula

Hookamaaina i ka nalu opuu
Kau aheahe i ka ilikai

Maloo ka ili o ke kamaaina
Lalilali ole i ke awakea

He leo kauoha na Niula
O ke aloha ia o ke kupuna

"Eia ko kupunawahine,
Hii no oe ia ia ma mua o ke alo."

Uhoi kaua me ka nepu anae
I ka punawai ola o ka tutu.

He inoa no Kamakaleiakawainui.

 

© Kahikina de Silva 2005

“12.30.2005, Mauli, Makalii”

Palapalai - starrs  large

photo credit: Forest & Kim Starr

"E iho kaua ilalo o Halauwai, i ike mai i ka Mokila ula i ka wai, ka hoololohe wai o Moaulanuiakea" wahi a Niula i ‘ōlelo ai i kāna mo‘opuna iā Kahinihinu‘ula. ‘O ka mōkila ‘ula kahi inoa kapakapa no ke kino malū, kino palai‘ula, o ka Mākālei e pe‘e ana i ka ‘ōpū palai ma ka‘e o ke kū‘ono hālua ‘o Hālauwai, Maunawili.
Related articles