Skip to main content

Aloha nā ‘Ohana a‘o Hawai‘i

Josephine "Pine" Kelley

"Aloha nā ‘Ohana" was first published a year ago in the inaugural volume of Kaleinamanu: E Kū i Hoe Uli and is republished below for three reasons. First, we offer it in memory of its haku mele, Pine Kelley, who passed away in July of this year. Second, the mele serves to remind us of two other 8th Festival delegates who have also left us: Kupuna Elizabeth Kauahipaula and Māmā Hāli‘imaile Shintani. We carry all three remarkable women on our "backs" in loving, hi‘ikua fashion. Finally, our republication of "Aloha nā ‘Ohana" returns the mele to its proper place as the panina, the closing piece, in an ‘ohana of eight mele composed for a life-changing journey whose impact still resonates in us today.

Pine explained "Aloha nā ‘Ohana" as a celebration of the ho‘ailona of rain and rainbows that the delegation enjoyed during its stay in the Northern Province of New Caledonia. According to Pine, these signs told of God’s presence and love; they served to bless, in turn, the love that the delegation came to share with the people of a land that was far from home but very much like home.

Aloha nā ‘ohana a‘o Hawai‘i
Kū ha‘aheo kākou me ka lanakila
I ka ho‘ailona i ‘ike maka ‘ia
Mai ke aloha ‘oia‘i‘o o ke Akua.

Hiki aku mākou i Ponokemi
Kau aku i ka hae a‘o Hawai‘i
Ho‘oku‘u mai ka Haku mana nani
I kona wai ua lani aloha iā mākou.

I Poneliwana ‘ike i ke ānuenue
Ko ke Akua berite pa‘a mau loa
‘Ike i loko nā kili wai hune
Ke aloha o nā Kanakī me mākou.

I mua e nā ‘ohana a‘o Hawai‘i
He ala hou, a he ala piha
Mahalo i ka Makua lani kupanaha
No ka mālama mai a kia‘i mai.

Ha‘ina ‘ia mai ana ka puana
Aloha nā ‘ohana a‘o Hawai‘i
Ha‘ina hou ‘ia mai ana ka puana
Ke aloha o nā Kanakī me mākou.

Beloved are the families of Hawai‘i
We stand proudly, in triumph
Because of the signs that have been seen
Of God’s true love.

We arrived at Poindimie
Where the Hawaiian flag was raised
And the divine Lord released
His heavenly rain, showering us with love.

At Ponerihouen we saw the rainbow
God’s eternal covenant
We saw, in the fine misty rain,
The love we share with the Kanakī.

Go forth, families of Hawai‘i
It is a new awakening and full
We thank the heavenly Father
For His care and protection.

Tell the song’s summary:
Beloved are the families of Hawai‘i.
Tell again the song’s summary:
The love we share with the Kanakī.

© Josephine Kelley, 2000

01 4-ohananiihau216

photo credit: Kīhei de Silva

‘Ohana Ni‘ihau members Kaleipua Pahulehua, Hāli‘imaile Shintani, Hanelani Kanahele and Josephine "Pine" Kelley offer hīmeni haipule to their hosts at an all-day, outdoor gathering in Ponerihouen, New Caledonia. Not pictured but also present are Kele Kanahele, Kāhea Nī‘au, and Ka‘i‘ini Nī‘au.02 4-pinekelley216

photo courtesy of: Kīhei de Silva

Pine Kelley, Kamehameha Schools class of 1968.
Related articles