Skip to main content

Craver, Malia

Nā Momi Hoʻoheno Oral History Series
Featuring: Malia Craver


Nā Momi Hoʻoheno was created to capture the treasured life stories of our Hawaiian people so that future generations might be enriched by these priceless moʻolelo of our cherished and unique way of life.

Mālia Kawaihoʻouluohāʻao Craver was a beloved elder and a revered cultural resource. Born in 1928, her life was devoted to sharing her knowledge of Hawaiian language, culture, and in particular, hoʻoponopono (conflict resolution). Her legacy spans across Hawaiʻi to the United Nations and beyond.

Na-momi-craver2


Related articles


Video keywords

kūpuna, tūtū, ʻōlelo Hawaiʻi, ʻōlelo haole, hele kula, ʻike, hoʻonaʻauao, heluhelu puke, haku mele, hulahula, mālama keiki, pule, papekiko, hoʻomana, hale pule, kahuna, pilikia, huhū, huikala, pilina, hoʻoponopono, Akua, Kalawina, Molemona, Kakolika, Pukaʻana, Kona, Hoʻokena, Keālia, Nānākuli Homestead, Hoʻokena Elementary School, English Standard School, Kaʻū, Hāʻao, Kawaihoʻouluohāʻao, Puʻuhonua Nani, Queen Liliʻuokalani Children's Center, QLCC, Salvation Army Home, United Nations, Pinky Thompson, Kepanī, Pākē, Pukikī, Haole, Hawaiʻi, ethnicity, relationships, spirituality, harmony, Hawaiian culture