Skip to main content

Craver, Malia

Nā Momi Hoʻoheno Oral History Series

Featuring: Malia Craver


Related articles


Video keywords

kūpuna, tūtū, ʻōlelo Hawaiʻi, ʻōlelo haole, hele kula, ʻike, hoʻonaʻauao, heluhelu puke, haku mele, hulahula, mālama keiki, pule, papekiko, hoʻomana, hale pule, kahuna, pilikia, huhū, huikala, pilina, hoʻoponopono, Akua, Kalawina, Molemona, Kakolika, Pukaʻana, Kona, Hoʻokena, Keālia, Nānākuli Homestead, Hoʻokena Elementary School, English Standard School, Kaʻū, Hāʻao, Kawaihoʻouluohāʻao, Puʻuhonua Nani, Queen Liliʻuokalani Children's Center, QLCC, Salvation Army Home, United Nations, Pinky Thompson, Kepanī, Pākē, Pukikī, Haole, Hawaiʻi, ethnicity, relationships, spirituality, harmony, Hawaiian culture