Skip to main content

“No ka Wā Kamali‘i ma Kona Hema”

Mānaleo Television Program
Air Date: c. 2002

“No ka Wā Kamaliʻi ma Kona Hema”
Featuring: Eddie Kaʻanana, Kamuela Kumukahi, Malia Craver


This vignette features Eddie Kaʻanana, Kamuela Kumukahi, and Malia Craver as they talk about growing up in South Kona, Hawaiʻi.