Skip to main content

“Ka Mālama ‘ana i ka ‘Ōlelo Hawai‘i ma ka Hale”

Mānaleo Television Program
Air Date: March 3, 2007

Featuring: ka ʻohana Krug
Hosts: Ipo Wong, Kupuna Kanoelani McGuire


Kalehua Krug and ʻohana talk about what it takes to maintain a Hawaiian language household in today’s world.