Skip to main content

Kamuela Kumukahi, “No ka Lawai‘a”

Mānaleo Television Program
Air Date: 1996

Interviewers: Puakea Nogelmeier, Lolena Nicholas


Kamuela Kumukahi talks about various fishing styles and equipment.


Related articles


Video keywords

lawaiʻa kāʻili, kai pāpaʻu, lawaiʻa kākā, lawaia kaka, kai hohonu, lawaiʻa kākele, ʻōlaelae, poʻina kai, ʻupena kāʻei, anana, kapuaʻi, pūpū, leho, kēpau, maunu, makau, ākea, koe, hoʻokuʻu, waʻa, iʻa, ʻāpapa, nonolo, nonoa, nohu, poʻopaʻa, ʻoʻopu kai, ʻōpakapaka, lehi, ehu, ʻōpelu, aku, kio, uouoa, manini, ʻaʻama, paiʻea, ʻopihi, pāpio, ulua, hānui, moi, uhu, ʻōhua lahilahi keʻokeʻo, kahakaha, koholā, huki, hiamoe, limu, pōhaku, pelu, kā aku, kākele aku, hī aku, hei aku, hoʻolili, kualau, hulu moa, lauoho, ʻumiʻumi, ʻīlio, nakiʻi, ʻūlei, lāʻau, lana, hao, iwi pūpū, iwi kanaka, kua honu, ʻume iʻa, hāʻukeʻuke, ʻānai, one, ʻaho, hau, niu, ʻolonā, ʻieʻie, wili, milo, puʻupuʻu, pōkaʻa laina, lau niu, hīnaʻi, ulana, poho, lawaiʻa lamalama, ʻohe lamalama, ʻaila mahu, ʻaila pipi, ʻekemauʻu, ʻuiki, ʻō, ʻupena, ʻahele, nīʻau niu, paʻa ka maka, poʻi, lima, pūliki, ʻuʻumi, hou, kaomi, ʻai maka, paila, pūlehu, kāpī, paʻakai, ʻinamona, ʻiʻo, momona, muʻemuʻe, hewa ka waha, poʻe kahiko, kūpuna, moʻopuna, loina, mea kapu, pāpā, nuku, maʻi, pilikia, pōʻeleʻele, kani ka pio, makani, kamanā, hāmale, pulumi, fishhook, barb, deep sea fishing, line, fishing traditions, beliefs, customs