Skip to main content

Eddie Ka‘anana, “No ka Lawai‘a”

Mānaleo Television Program
Air Date: March 17, 2001

Hosts: Hailama Farden, Ipo Wong, Kupuna ʻElikapeka Kauahipaula


ʻAnakala Eddie talks about fishing traditions from his upbringing in Miloliʻi, Hawaiʻi.


Related articles


Video keywords

lawaiʻa, lawaia, mākua, keiki, kamaliʻi, kahakai, poho, kilo iʻa, pōhina, waʻa, waʻapā, ʻōpelu, ʻāholehole, uhu, enenue, akule, kala, ʻōhua, ʻoama, moi, halalū, mālolo, pūalu, manini, maiko, uouoa, pipipi, wana, hālula, hāwaʻe, ʻina, lou ʻoʻe wana, ʻupena kaʻeʻa, ʻupena hoʻopuni, imu, ʻupena hoʻolei, ʻupena kuʻu, ʻupena nae, puʻumana, kā mākoi, kā ʻupena, haha kāʻupena, hiʻa, maka, mākolu, mālua, mākahi, aho, olonā, lau niu, ʻūlei, ʻohe, kukui, maunu, kapolena, ʻekemauʻu, peʻa, pekekeu, kukū, alelo, ʻiʻo, pua ka hala, ʻai maka, paʻakai, kōpī, kūʻai, kōʻala, hoʻoponopono, kūʻula, oli, iʻa mua, Kū, Hina, Hawaiʻi, Hawaii, Miloliʻi, Milolii, Hoʻopuloa, Hoopuloa, Kona Hema, Waikini, Laeloa, Kalanihale, Holomalino, Keliʻikuli, Keliikuli, Paialua, Rosaline Kaʻanana, Kaanana, fish spotter, fish offering, throw net, sustainable fishing practices